4 Mart 2017 Cumartesi

08.00-08.45

Primer/sekonder profilaksi/tersiyer profilaksi
Kişiselleştirilmiş profilaksi (kanama kliniği/PK?)

Dr. Can Balkan

10.00-10.45

Profilaksi/ cerrahi planlama olguklarla yaklaşım

Dr. Kaan Kavaklı

11.00-11.45

Nadir faktör eksiklikleri-I

Dr. T. Tıraje Celkan

12:00-12:45

Nadir faktör eksiklikleri-II

Dr. T. Tıraje Celkan

14:00-14:45

Damar Yolu sorunları ve Katater kullanımı

Dr. Canan Albayrak

15:00-15:45

Hemofili ve Viral hastalıklar

Dr. Fehmi Tabak